TERMINY ZBIORCZYCH ZESTAWIEŃ I SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2022

Ważne jest, aby przedsiębiorcy przestrzegali terminów składania różnych raportów i zestawień związanych z ochroną środowiska. Oto najważniejsze daty, które powinieneś zapisać w swoim kalendarzu:

  1. 28.02.2023 - Termin składania raportu do Krajowej Bazy o Stanie Środowiska (KOBiZE) za 2022 rok. Raport ten zawiera szczegółowe informacje na temat emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych przez Twoją firmę.

  2. 15.03.2023 - Termin składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów wytworzonych w Twojej firmie w 2022 roku.

  3. 15.03.2023 - Termin składania rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz opłacie produktowej za 2022 rok. Sprawozdanie to powinno zawierać szczegółowe informacje na temat ilości i rodzajów opakowań używanych przez Twoją firmę, a także jak gospodarujesz odpadami opakowaniowymi.

  4. 15.03.2023 - Termin składania rocznego sprawozdania o zebranych odpadach komunalnych za rok 2022. To sprawozdanie zawiera informacje na temat ilości i rodzajów odpadów komunalnych, które Twoja firma zebrała i przetworzyła w 2022 roku.

  5. 31.03.2023 - Termin składania zestawienia o wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska w 2022 roku. Zestawienie to powinno zawierać szczegółowe informacje na temat wszystkich opłat środowiskowych, które Twoja firma zapłaciła w 2022 roku.

Pamiętaj, że przestrzeganie tych terminów jest kluczowe dla utrzymania zgodności Twojej firmy z przepisami o ochronie środowiska. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, EKOSANKT jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci zrozumieć i spełnić te obowiązki.