Wiele różnych typów podmiotów gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej musi spełniać obowiązki związane z ochroną środowiska. Zgodnie z prawem, te obowiązki obejmują prowadzenie sprawozdawczości środowiskowej, posiadanie odpowiednich decyzji z zakresu ochrony środowiska, a także ewentualne inne wymogi, które mogą wynikać z konkretnych ustaw lub przepisów.

W EKOSANKT jesteśmy przygotowani, aby pomóc tym podmiotom w zrozumieniu i spełnieniu tych obowiązków. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, możemy zapewnić kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony środowiska, pomagając naszym klientom uniknąć potencjalnych kar i nadmiernych opłat.

Zachęcamy wszystkie podmioty gospodarcze - nie tylko duże i średnie przedsiębiorstwa, ale również warsztaty produkcyjne i naprawcze, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, stacje paliw, obiekty służby zdrowia, szkoły, rolników itp. - do skontaktowania się z nami. Jesteśmy tu, aby pomóc wam zrozumieć, jakie są wasze obowiązki związane z ochroną środowiska i jak je spełniać.

woman holding sword statue during daytime
woman holding sword statue during daytime

I. EWIDENCJA ODPADÓW

Zarządzanie odpadami jest kluczowym aspektem ochrony środowiska i wymaga starannego dokumentowania. W EKOSANKT jesteśmy gotowi, aby pomóc firmom w spełnieniu tych obowiązków.

Nasze usługi w zakresie zarządzania odpadami obejmują:

  1. Doradztwo w zakresie ewidencji odpadów: Możemy pomóc firmom w zrozumieniu, jakie są ich obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji odpadów, i w jakiej formie powinny one być utrzymywane.

  2. Pomoc w sporządzaniu odpowiednich dokumentów: Możemy pomóc w sporządzaniu kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów, które są wymagane do prowadzenia prawidłowej ewidencji.

  3. Przygotowywanie zbiorczego zestawienia danych: Możemy pomóc w sporządzaniu tych ważnych dokumentów, które muszą być przekazane właściwemu Marszałkowi Województwa co roku.

  4. Doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami: Możemy doradzić firmom, jak najlepiej zarządzać swoimi odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i najlepszymi praktykami.

W EKOSANKT rozumiemy, że zarządzanie odpadami może być skomplikowane i czasochłonne, dlatego jesteśmy tutaj, aby pomóc firmom skupić się na tym, co robią najlepiej, podczas gdy my zajmiemy się wszystkimi aspektami zarządzania odpadami.


II. OPŁATY ŚRODOWISKOWE

Opłaty środowiskowe są kluczowym elementem systemu ochrony środowiska. Mają na celu pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i ochroną środowiska naturalnego. W EKOSANKT oferujemy wsparcie dla firm w zarządzaniu ich obowiązkami związanymi z opłatami środowiskowymi.

Nasze usługi obejmują:

1. Doradztwo w zakresie opłat środowiskowych

Pomagamy firmom zrozumieć ich obowiązki związane z opłatami środowiskowymi, a także jak są one naliczane. Nasz zespół ekspertów ma wieloletnie doświadczenie w tym obszarze i jest w stanie udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące opłat środowiskowych.

2. Pomoc w naliczaniu opłat środowiskowych

Pomagamy firmom w prawidłowym naliczaniu kwartalnych opłat środowiskowych oraz w ich wpłacaniu na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Przygotowujemy także odpowiednie dokumenty niezbędne do wniesienia tych opłat.

3. Sporządzanie rocznego wykazu

Pomagamy firmom w przygotowaniu rocznego wykazu, który zawiera wszystkie informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat środowiskowych. Ten wykaz jest istotnym dokumentem, który powinien być złożony w odpowiednim urzędzie.

4. Pomoc w przypadku zaległości w opłatach środowiskowych

Jeżeli Twoja firma ma zaległości w opłatach środowiskowych, możemy pomóc ustalić, jakie są Twoje obowiązki, a także doradzić, jak najlepiej rozwiązać ten problem.

Rozumienie i spełnianie obowiązków związanych z opłatami środowiskowymi może być skomplikowane. Dlatego w EKOSANKT jesteśmy gotowi, aby pomóc Twojej firmie w tym procesie. Nasz zespół ekspertów jest zawsze do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci zrozumieć i spełnić wszystkie obowiązki związane z opłatami środowiskowymi.

III Rozliczenia za korzystanie ze środowiska

1. Emisja gazów i pyłów

Niezależnie od rodzaju pojazdu używanego w działalności gospodarczej - od samochodów osobowych po ciężarówki, autokary czy maszyny napędzane benzyną, gazem bądź olejem napędowym - musisz rozliczyć się za korzystanie ze środowiska. Wykazy trzeba sporządzać i przesyłać Marszałkowi i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska nawet wtedy, gdy korzystasz tylko z jednego auta i nie musisz płacić za korzystanie ze środowiska (jeśli opłata nie przekracza 400 zł półrocznie). W praktyce płaci ten, na kogo wystawiona jest faktura.

2. Pobór wód

Jeżeli pobierasz wodę podziemną lub powierzchniową, musisz ponosić opłaty za korzystanie ze środowiska. Aby korzystać z wody, musisz uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Pobieranie wody bez wymaganego pozwolenia skutkuje podwyższonymi opłatami.

3. Opłaty podwyższone

Opłaty podwyższone dotyczą podmiotów, które korzystają ze środowiska bez wymaganych prawem decyzji. Od 2009 r. opłaty podwyższone wynoszą 500% (6 razy normalna stawka).

4. Opłaty jako koszty podatkowe

Opłaty środowiskowe, które są płatne w związku z prawidłowym korzystaniem ze środowiska, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że mogą one być odliczone od przychodów firmy przy obliczaniu podatku dochodowego. Jednak kary pieniężne i podwyższone opłaty nałożone za naruszenie przepisów o ochronie środowiska nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu.

IV. Sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów

Prawo ochrony środowiska nakłada surowe kary za niewypełnianie obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami. Te kary mają na celu zapewnienie, że wszyscy przestrzegają przepisów, które mają na celu ochronę naszego środowiska.

Prawidłowe gospodarowanie odpadami jest jednak korzystne nie tylko ze względu na uniknięcie kar. Może prowadzić do oszczędności kosztów, poprawy reputacji firmy oraz możliwości związanych z recyklingiem i ponownym wykorzystaniem materiałów