Mamy w firmie jeden samochód czy dotyczą nas obowiązki sprawozdawcze z ochrony środowiska?

4/29/20231 min read


Tak, posiadając w firmie jeden samochód, firma ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska i zgłosić do odpowiedniego organu sprawozdanie z emisji zanieczyszczeń powietrza.

W Polsce odpowiedzialnym organem w tym zakresie jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOS), który na podstawie ustawy o ochronie powietrza wymaga od przedsiębiorców sprawozdania z emisji zanieczyszczeń. W raporcie tym należy podać m.in. rodzaj paliwa, ilość spalanych paliw i emisje związków chemicznych, takich jak dwutlenek węgla, tlenki azotu, cząstki stałe itp.

W zależności od rodzaju działalności i liczby pojazdów, w firmie mogą również obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony środowiska, np. w zakresie gospodarki odpadami czy emisji hałasu. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy zawsze sprawdzali, jakie przepisy dotyczą ich konkretnej działalności i działań, a także stosowali się do nich w celu ochrony środowiska.