Kroki do zrealizowania marzeń: Jak legalnie wybudować małą elektrownię wodną?

Opis posta na blogu.

5/16/20231 min read

selective focus photography of water splash
selective focus photography of water splash

Czy myślałeś kiedyś o własnej elektrowni wodnej? Ta zrównoważona forma produkcji energii może stać się nie tylko inwestycją, ale i drogą do realizacji Twoich ekologicznych marzeń. W tym artykule przeprowadzimy Cię przez wszystkie niezbędne formalności, które musisz spełnić, aby z powodzeniem zrealizować ten projekt.

  1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Twój projekt musi być zgodny z tym planem. Jeśli nie ma w nim przewidzianej inwestycji typu mała elektrownia wodna (MEW), będziesz musiał złożyć wniosek o jego zmianę. Jeżeli nie ma uchwalonego planu na terenie Twojej inwestycji, konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

  2. Pozwolenie na budowę i warunki techniczne przyłączenia: Oprócz zgodności z planem, musisz uzyskać pozwolenie na budowę i spełnić warunki techniczne przyłączenia, co obejmuje podpisanie umowy przyłączeniowej z lokalnym operatorem.

  3. Koncesja na wytwarzanie energii: Zgodnie z prawem energetycznym, musisz uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach.

  4. Ocena wodnoprawna: Przed rozpoczęciem budowy, musisz wystąpić do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) o ocenę wodnoprawną. Jest to decyzja administracyjna, która ocenia wpływ Twojego przedsięwzięcia na cele środowiskowe. Pamiętaj, że jeżeli dla Twojego przedsięwzięcia zostanie wydana decyzja środowiskowa, możesz odstąpić od przeprowadzenia oceny wodnoprawnej.

  5. Pozwolenie wodnoprawne: W świetle ustawy Prawo wodne, kluczowym dokumentem jest pozwolenie wodnoprawne. Jest to decyzja wydana przez dyrektora RZGW, która pozwala na wykonanie urządzenia wodnego i świadczenie usług wodnych.

  6. Dokumenty dołączane do wniosku: Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne musisz dołączyć operat wodnoprawny i projekt instrukcji gospodarowania wodą. Ten ostatni zawiera opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokajania potrzeb wszystkich użytkowników korzystających z Twojej małej elektrowni wodnej.

Pamiętaj! Po uzyskaniu pozwolenia