Budujemy lakiernie proszkową - dopilnuj obowiązków!

4/29/20231 min read

assorted-color smoke
assorted-color smoke

Założenie lakierni proszkowej wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza. Wymagania dotyczące ochrony środowiska dla lakierni proszkowych są regulowane przez przepisy prawa, a konkretnie przez ustawę o ochronie środowiska oraz rozporządzenia ministra środowiska.

W celu uzyskania pozwolenia na założenie lakierni proszkowej, należy złożyć wniosek do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące m.in. sposobu prowadzenia lakierni, rodzaju używanych farb proszkowych i rozpuszczalników, sposobu składowania odpadów itp.

W ramach uzyskania pozwolenia, wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (tzw. ocena EIA) oraz opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej, które uwzględniają wymagania ochrony środowiska, w tym zapobieganie emisji zanieczyszczeń powietrza. Należy pamiętać, że lakiernie proszkowe muszą spełniać określone normy emisji, a także muszą być wyposażone w specjalne instalacje oczyszczające powietrze, takie jak np. filtry.

Po uzyskaniu pozwolenia, przedsiębiorca jest zobowiązany do regularnego monitorowania emisji zanieczyszczeń oraz przestrzegania określonych norm i standardów ochrony środowiska.